b12 c12

Zalew Bolmin to pięknie położony zbiornik z krystalicznie czystą wodą. Jest to doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji oraz dobry punkt wypadowy do organizowania wycieczek pieszych, rowerowych i samochodowych. W pobliżu wpada do Białej Nidy opiewana przez Żeromskiego Wierna Rzeka. Ponadto w Bolminie możemy zobaczyć ruiny późnorenesansowego, obronnego dworu, a także kościół i stojącą przy nim XVII wieku dzwonnicę.